Den Falske
Konsulent

Velegnet til kick-off, konferencer, teambuilding, events, sommerfester m.m, hvor en coach, konsulent eller foredragsholder normalt hyres.
Varighed: ca. 45 minutter

Den skarpe professionelle og yderst kompetente konsulent, indleder sit foredrag med en sådan adfærd, at der ikke tvivles om dennes kundskab.
Som tiden skrider frem begynder indlægget dog at miste sin professionelle fremtoning og bliver noget usammenhængende.
Der vrøvles og snakkes sort, men konsulenten fortsætter uanfægtet af dette. Medarbejderne holder grinet inde, men udveksler undrende blikke og uroen breder sig i salen.
Hele foredraget ender i et noget panisk, komisk og absurd forsøg på at underbygge den usammenhængende fremføring og konsulenten begynder nu at kaste om sig med uforståelige grafer og figurer som tilspidses med en endnu mere usammenhængende talestrøm. Foredraget glider nu over i 100 % underholdning og at alle har været udsat for et bluff nummer udover det sædvanlige.